Nieuwe wet- en regelgeving maart gepubliceerd

Print     PDF

Op de pagina Nieuwe wet- en regelgeving op deze portal is het overzicht met de gewijzigde regelgeving van maart 2019 gepubliceerd (voor abonnees). Dit is een uitgebreid overzicht van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van beleid en regelgeving voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Zowel internationale, Europese, landelijke, provinciale als gemeentelijke regelgeving en publicaties zijn opgenomen, met omschrijving en doorklikmogelijkheid naar de brondocumenten.

Deze overzichten met nieuwe wet- en regelgeving worden iedere maand op deze portal gepubliceerd (voor abonnees).