Nieuwe subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector

Het ministerie van I&M heeft de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector vastgesteld, die gepubliceerd is in Staatscourant 2016, 49302 (21 september). Het doel is het verbeteren van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen - dus in de Brzo-sector. De regeling is op 1 oktober jl. in werking getreden.

De subsidie wordt verleend voor uitvoering van projecten die te maken hebben met:


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren