Nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de komst van de omgevingswet zijn nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s opgesteld. Deze Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s (KOV) vervangt de oude ‘Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer (2010).


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren