Nieuwe fase bodemsanering Chemie-Pack

De provincie Noord-Brabant heeft na een aanbestedingsprocedure Strukton Milieutechniek uit Breda de opdracht gegund voor de saneringswerkzaamheden van de bovengrond op het terrein van Chemie-Pack. Op 6 mei beginnen de saneringswerkzaamheden van de bovengrond (grond boven grondwaterstand). De vloeren, funderingen en rioleringen worden gesloopt. Daarna wordt van de bovengrond selectief alleen de verontreinigde delen afgegraven. Deze werkzaamheden nemen 6 maanden in beslag.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren