Nieuwe editie ECHA-inventaris Classificatie en Etikettering

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een nieuwe editie vrijgegeven van de zogenaamde C&L Inventory: een database met indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Ook is er een lijst van geharmoniseerde indelingen opgenomen (Tabellen 3.1 en 3.2 van Bijlage VI bij de CLP-Verordening).

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren