Nieuw informatiesysteem opslag gevaarlijke stoffen

Print     PDF
Rubriek

Sinds 2016 bereiden de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR en een groot aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen zich voor op het systeem OIGS. Dit is een nieuw informatiesysteem voor gebruik bij incidentbestrijding in het Rijnmondgebied. In het OIGS staat informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen, die de hulpdiensten en de DCMR kunnen gebruiken voor incidentbestrijding en toezicht. De bouw is inmiddels gestart.

Actuele stoffenvoorraad

OIGS (Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen) vervangt het oude systeem (CRP). Vanaf juli 2019 wordt een groot aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen benaderd om aan te sluiten op het nieuwe systeem OIGS. OIGS bevat naast de actuele stoffenvoorraad in opslaglocaties ook geografische en statische informatie zoals scenario’s en informatie over het bedrijventerrein.

Versnipperd

Het huidige systeem (CRP) is verouderd en aan herziening toe: OIGS sluit beter aan op de huidige operationele werkprocessen. De informatie voor incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen is nu nog versnipperd, wat het beheer en de digitale beschikbaarheid bemoeilijkt. Een projectgroep met vertegenwoordigers van de VRR (chemisch advies, GHOR, Industriële Veiligheid en Operationele Informatie), DCMR en bedrijven (Deltalinqs, VNCW en VNPI) inventariseerde de behoeften en stelde een programma van eisen op.

OIGS onderscheidt drie typen bedrijven:
• volcontinubedrijven met een 24/7 bezetting
• bedrijven aangesloten op CRP, die hun stoffeninformatie straks ten minste dagelijks in OIGS zetten en 
• ‘maatwerkbedrijven’, die in overleg bepalen hoe zij hun informatie aanbieden.

Overschrijding

Veiligheid en continuïteit zijn voor iedereen belangrijk, maar er zijn ook verschillen. Voor een veilige benadering en goede bestrijding van een incident, wil de brandweer beschikken over actuele rampbestrijdingsinformatie en weten welke stoffen in welke hoeveelheden waar liggen, terwijl de bedrijven hun informatie willen beschermen vanwege hun concurrentiepositie. OIGS behartigt het publieke belang en heeft oog voor de positie van de bedrijven. Zo wil de DCMR als toezichthouder weten of een bedrijf de voorschriften in de vergunning overschrijdt. Hiervoor laat de DCMR een aparte module bouwen, die de bedrijven eveneens over een eventuele overschrijding informeert.

Koppeling meldkamer

Hoe werkt OIGS? Bij een incident met gevaarlijke stoffen zijn uiteenlopende operationele eenheden betrokken. Zowel de bevelvoerder, officier van dienst als de (gezondheidskundig) adviseur gevaarlijke stoffen hebben toegang tot OIGS. Dankzij koppelingen tussen het meldkamersysteem van de VRR (GMS) en OIGS, wordt de informatie voor aankomst van de hulpdiensten automatisch en visueel op de mobiele informatievoorziening (MOI) aangeboden. OIGS bevat naast de actuele stoffenvoorraad in opslaglocaties ook geografische en statische informatie zoals scenario’s en informatie over het bedrijventerrein. Niet iedereen heeft dezelfde informatie nodig. Daarom wordt de informatie in verschillende lagen gepresenteerd: van beknopt tot specifiek.

Testen

De bouw is inmiddels gestart en opleidingen worden ontwikkeld. Voor de zomer wordt het systeem getest met een aantal testgebruikers. Pas na aansluiting van alle bedrijven, opleiding van alle gebruikers en inrichting van het beheer, is de implementatie compleet. Dit is naar verwachting eind 2019.

In nummer 4-2017 van Gevaarlijke Lading is een artikel verschenen over het informatiesysteem OIGS (voor tijdschriftabonnees).