Nieuw CCV-schema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging verschenen

Print     PDF
Rubriek

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) publiceerde op 1 mei jl. het nieuwe certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. Op basis van de uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging is het mogelijk certificatie op te stellen en te leveren. Certificatie is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van bouwwerken. De documenten vervullen een centrale rol in het ontwerpen, aanleggen en up-to-date houden van brandveiligheid.

Risico's gebruik

Een effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging bevat de beschrijving daarvan en vormt zo de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Maar waar moeten een uitgangspuntendocument en een opsteller nu precies aan voldoen en wie ziet daarop toe?

Onder certificaat

Vanaf nu is het mogelijk om uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging onder certificaat op te stellen. Een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging voldoet aan de in het certificatieschema gestelde eisen. Die zijn geformuleerd in nauwe samenspraak met onder anderen opdrachtgevers, brandveiligheidsadviesbureaus, brandweer en verzekeraars.

Bron
Tags