Nadere uitleg Warenwetbesluit drukapparatuur beschikbaar

Print     PDF
Rubriek

Twee artikelen uit het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 worden extra verduidelijkt in het document met aanvullende uitleg dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in overleg met het Landelijk Platform Inspecties (LPI) heeft opgesteld. Het gaat om artikel 26 wijziging en reparaties en artikel 36 Inspectieafdeling van de gebruiker. Ook zijn vanaf nu twee notities beschikbaar die wat zaken uit het besluit verder verhelderen.

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 is op 19 juli 2016 volledig in werking getreden. In het LPI bleek dat er onduidelijkheid was over twee artikelen. In overleg met het LPI heeft SZW daarom een aanvullende uitleg opgesteld.

Handvatten

Het LPI heeft daarnaast handvatten gemaakt om:

  • het onderscheid te verhelderen tussen ingrijpende en niet ingrijpende wijzigingen. Zie hiervoor het notitiedocument Niet-ingrijpende wijziging en ingrijpende wijziging aan drukapparatuur.
  • drukapparatuur die onder het Warenwetbesluit drukapparatuur en de Warenwetregeling drukapparatuur níet was aangewezen en onder het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 wél, op passende wijze op te nemen in de periodieke keuring tijdens de gebruiksfase. Zie hiervoor het notitiedocument Herkeuring drukapparatuur voorheen onder zorgplicht.