'Na de zomer optreden tegen varend ontgassen'

Print     PDF

Digitale krant de Gelderlander meldt dat minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft gereageerd op een brief van de Gelderse gedeputeerde Bea Schouten, die pleitte voor een zo snel mogelijke invoering van een landelijk verbod op varend ontgassen. Volgens de Gelderlander gaan politie en inspectiediensten na deze zomer op grote schaal optreden tegen schippers die varend illegaal gevaarlijke stoffen uitstoten in dichtbevolkte gebieden, mogelijk ook in Gelderland. Dat zou mogelijk zijn op basis van nieuwe milieuwetgeving die over een half jaar van kracht is.

Ondanks verboden

In de media wordt de afgelopen weken gemeld dat schippers nog steeds hun 'lege' tanks openen om restanten van hun laatst vervoerde lading varend te laten ontsnappen. En dat terwijl er in verschillende provincies - Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Flevoland - allang ontgassingsverboden gelden. Volgens de Gelderlander geeft een grote internationale rederij zelfs haar schippers de instructie om giftige benzeendampen gewoon te ontgassen in de open lucht in Gelderland. 

Buurlanden

Volgens de Gelderlander dringt Van Nieuwenhuizen er bij de buurlanden op aan zo snel mogelijk akkoord te gaan met een internationaal verbod op varend ontgassen. Pas dan kan het illegaal lozen van giftige stoffen in de lucht worden aangepakt in heel Nederland.

Sinds een paar weken is er weer veel nieuws in de media over dit onderwerp:

In nummer 2-2019 van Gevaarlijke Lading komt een artikel over handhaving van het ontgassingsverbod.