Moties Chemours/DuPont in stemming

Print     PDF
Rubriek

Bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijfs Chemours/DuPont zijn de volgende moties ingediend:

  • de motie-Van Eijs/Kröger over een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven (25883, nr. 299);
  • de motie-Van Eijs over het uiterlijk dit jaar naar de Kamer sturen van de uitkomsten van de verkenning naar het verruimen van de verjaringstermijn (25883, nr. 300);
  • de motie-Laçin over het per direct mogelijk maken van afdwingbare revisievergunningen (28089, nr. 40);
  • de motie-Laçin/Arissen over een onderzoek naar technische alternatieven voor de huidige lozingen (25883, nr. 301);
  • de motie-Arissen c.s. over het onmiddellijk verbieden van het uitstoten en lozen van GenX (25883, nr. 302);
  • de motie-Arissen c.s. over een verplichting tot het bewaren van bedrijfsdocumenten over het gebruik van chemische stoffen (25883, nr. 303);
  • de motie-Kröger over een landelijk dekkend biomonitoringsprogramma (25883, nr. 304);
  • de motie-Gijs van Dijk/Van Brenk over een pilot voor het professioneel vaststellen van de medische causaliteit van beroepsziekten (25883, nr. 305);
  • de motie-Van Brenk c.s. over een wettelijke verplichting voor bedrijven tot het delen van relevante kennis over gevaarlijke stoffen (25883, nr. 306).

Bij de stemming over deze moties zijn de motie Van Eis/Kröger en de motie Van Eijs aangenomen, de andere moties zijn verworpen.