Motie lozen gevaarlijke stoffen ingediend

De PvdA heeft een motie ingediend voor het aanpassen van regelgeving omtrent het lozen op zee of de binnenwateren van gevaarlijke stoffen zoals paraffine. Zij verzoekt de regering om in kaart te brengen of een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke/giftige stoffen in Europese wateren mogelijk is. 


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren