Motie lozen gevaarlijke stoffen ingediend

De PvdA heeft een motie ingediend voor het aanpassen van regelgeving omtrent het lozen op zee of de binnenwateren van gevaarlijke stoffen zoals paraffine. Zij verzoekt de regering om in kaart te brengen of een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke/giftige stoffen in Europese wateren mogelijk is. 

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren