Mobiliteitsbeeld 2017 gepubliceerd

Print     PDF

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft de publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2017' aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is een digitale uitgave van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), een onafhankelijk instituut binnen het Ministerie. Het document bevat de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Daarbij komen aan de orde de volgende thema's: personenvervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu en maatschappelijk belang.

Containers

Op het gebied van goederenvervoer worden de volgende conclusies getrokken en uitgewerkt:

  • Het goederenvervoer lag in 2016 boven het niveau van voor de crisis.
  • Het aandeel spoor en binnenvaart is tussen 2005 en 2016 toegenomen, hoewel het vervoer over de weg nog steeds groeit.
  • Goederenvervoer over de weg in Nederland is iets milieu-efficiënter geworden tussen 2005 en 2016.
  • De overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in 2016 licht gedaald.
  • De containeroverslag in Rotterdam is in 2016 toegenomen, het aandeel in de Hamburg-Le Havre range is gelijk gebleven.
  • Het aandeel binnenvaart en spoor in het achterlandvervoer van containers is in 2016 gelijk gebleven.
  • De luchtvracht groeide naar een nieuw record in 2016.
  • Van het goederenvervoer over de weg ging in 2016 bijna 8 procent per bestelauto.