Ministerie steunt Velin-voorstel veiligheidsmaatregelen Bevb

Relevant, het netwerk voor externe veiligheid, heeft een brief gepubliceerd van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal) met betrekking tot het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).Het Bevb regelt de externe veiligheid rond aardgas- en aardolieproductenleidingen. Geconstateerde knelpunten moeten binnen drie jaar gesaneerd zijn. Voor aardolieleidingen is hierop een uitzondering gemaakt, omdat onvoldoende reducerende maatregelen beschikbaar bleken.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren