Minister reageert op documentaire illegaal mengen brandstoffen

Print     PDF
Rubriek

Minister Van Nieuwenhuizen heeft gereageerd op de documentaire Beerput Nederland  van 2Doc. In deze documentaire is de suggestie gewekt dat de Rotterdamse haven het illegaal mengen van brandstoffen zou faciliteren. Van Nieuwenhuizen stelt dat het Havenbedrijf Rotterdam zich distantieert van deze suggestie. Het Havenbedrijf neemt onder meer een rol bij het borgen van de kwaliteit van te bunkeren brandstoffen en levert een bijdrage om het bunkerproces transparanter en efficiënter te maken. Daartoe is het Havenbedrijf onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met vier organisaties die betrokken zijn bij het bunkeren van schepen in de Rotterdamse haven. Dit zijn de NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche), de VNPI (Vereniging van Nederlandse Petroleum Industrie), de VOTOB (Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven) en de KVNR (Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders).

De haven van Rotterdam is vanwege haar strategische ligging de grootste bunkerhaven in Europa. Vanwege deze ligging vinden internationale stromen van scheepsbrandstoffen en componenten benodigd in de productie van scheepsbrandstoffen haar weg naar de haven. Daar waar dit op deze grote schaal gebeurt, kunnen misstanden optreden. Voorzover het Havenbedrijf dit merkt, zoekt zij uiteraard contact met de bevoegde handhavende instanties zoals de ILT, aldus Van Nieuwenhuizen.

Verder verwijst zij naar haar eerdere antwoorden op Kamervragen over de inzet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om nationaal en internationaal de kwaliteit van scheepbrandstoffen te verbeteren en te voorkomen dat afvalstoffen worden bijgemengd.