Minister reageert op botsing olietanker Rotterdam

Print     PDF
Rubriek

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft gereageerd op het bericht 'Onderzoek botsing olietanker in volle gang, Odfjell aansprakelijk gesteld' (Rijnmond.nl, 24-6-2018). De tanker Bow Jubal is op zaterdag 23 juni rond 18.30 uur in aanvaring gekomen met de steiger, waardoor er ca. 220 ton stookolie in de derde Petroleumhaven is gelekt. De olie is vervolgens op de Oude Maas van Maassluis tot de Botlekbrug waargenomen. De scheepvaart in de derde Petroleumhaven en Geulhaven is door de olielekkage sinds dit weekend gestremd als gevolg van het incident. 

Schoonmaken

Het Havenbedrijf Rotterdam richt zich momenteel op het schoonmaken van het havenwater en verontreinigde schepen, zodat deze weer in en uit de havens kunnen varen en de logistieke keten weer op gang komt. Op woensdagochtend (27-6) was ongeveer 180 ton stookolie geruimd. Daarna wordt de schoonmaak van de verontreinigde haveninfrastructuur
(steigers, glooiingen, oevers en taluds) opgepakt. Dit zal naar verwachting tenminste enkele weken in beslag nemen, aldus de minister.

Monsters

Van de stookolie zijn monsters genomen om de samenstelling van de olie te achterhalen en daarmee de mogelijke effecten op de waterkwaliteit en ecologie.
De kosten van de operatie zullen verhaald worden op de eigenaar van de tanker die de stookolie heeft gelekt, Odfjell Tankers. Naar de oorzaak van het ongeval wordt op dit moment onderzoek gedaan door de Zeehavenpolitie. Tevens heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verkennend onderzoek naar het ongeval aangekondigd.