Minister licht wijzigingen Barro en Bro toe

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht waarom ze de voorlegging van de ontwerpwijzing Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) vergezeld laat gaan van een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voorlegging van een wijziging van het Bro is niet voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening. In deze brief informeert de minister over haar besluit om dat in dit geval wel te doen, tegen de achtergrond van klachten over de toepassing van het huidige Bro.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren