Minister informeert Kamer over schrappen indicatief tracé buisleidingen

Print     PDF

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de aangenomen motie om het indicatieve tracé Laarbeek-Echt/Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen te schrappen. Dit betekent in de praktijk dat er geen buisleidingen met gevaarlijke stoffen door dit gebied aangelegd gaan worden.
In de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 zijn leidingstroken aangewezen voor buisleidingen van nationaal en internationaal belang voor het transport van gevaarlijke stoffen. Voor negen leidingstroken zijn “indicatieve tracés” aangegeven. Het onderhavige tracé was één daarvan.

De minister verwacht dat - als gevolg van de energietransitie - de energie-intensieve industriële clusters zoals in Rotterdam, Chemelot en in het Ruhrgebied steeds meer zijn aangewezen op nieuwe grondstoffen en/of energiedragers. En daarvoor zal ook nieuwe (buis-)infrastructuur nodig zijn. In het Klimaatakkoord is aan de tafel Industrie besloten tot het instellen van een Taskforce Infrastructuur, die voor het eind van het jaar haar bevindingen over de belangrijkste infrastructurele behoeftes in kaart brengt. Ter plaatse van het indicatieve tracé in Brabant/Limburg kunnen partijen geen buizen aanleggen voor het transport van gevaarlijke stoffen, maar het Rijk zal sowieso opnieuw in Nederland tracés voor buisleidingen moeten inpassen. In 2021 zal daarover een besluit worden genomen.

Tags