Minister belicht lozen gevaarlijke stoffen op zee

Print     PDF
Rubriek

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Nieuwenhuizen (I&W) op het artikel 'Smerige praktijken van de scheepvaart' in de Telegraaf. Zij deelt niet de suggestie van de Telegraaf dat er systematisch smerige praktijken - het lozen van kankerverwekkende stoffen op zee - in de scheepvaart plaatsvinden. Er zijn uitgebreide internationale regels om de lozing van schadelijke stoffen te voorkomen, en die worden in Nederland streng gehandhaafd, aldus de minister.

IMO

Nederland zal zich in IMO-verband (Internationale Maritieme Organisatie) blijven inzetten om lozingen terug te dringen van stoffen die nu nog wel mogen worden geloosd, maar waarvoor op basis van de eigenschappen van die stoffen blijkt dat verder terugdringen van de lozingen daarvan wenselijk is. Verder zet Nederland zich internationaal in om de lozing van minder gevaarlijke stoffen, buiten de 12 zeemijl-zone, verder aan te scherpen. Dat lijkt te lukken voor paraffineachtige stoffen. De minister heeft daartoe afspraken gemaakt met het Havenbedrijf Rotterdam en een aantal andere partijen, om op vrijwillige basis af te zien van het lozen van waswater met paraffineachtige stoffen. 

De brief valt onder hoofddossier 31409.

Tags