Minister beantwoordt wederom Kamervragen Botlekbrug

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de meest recente storing aan de Botlekbrug. Op de vraag of het wel wenselijk is dat het transport van gevaarlijke soffen via de N59 moet, antwoordt zij dat de N59 de alternatieve route voor gevaarlijke stoffen is die met de Veiligheidsregio is afgestemd. Via deze route wordt voorkomen dat gevaarlijke stoffen door tunnels vervoerd worden en wordt zo min mogelijk door woonkernen gereden.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren