Minister beantwoordt Kamervragen emissie PFOA in Helmond

Print     PDF
Rubriek

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord over het bericht 'Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond'. De minister verwacht dat de bron van de aangetroffen PFOA het bedrijf Custom Powders in Helmond is. Ze gaat ervan uit dat het een historische verontreiniging betreft uit de periode dat Chemours nog PFOA in haar productieproces gebruikte en daarmee PFOA ook aanwezig was in het proces van Custom Powders. De emissie is in 2013 gestopt. Van Nieuwenhuizen zegde toe dat de gemeente samen met het waterschap de concentratie PFOA zal monitoren om er zeker van te zijn dat concentraties niet verder toenemen.

Er zijn bij de minister geen signalen bekend dat Chemours zich niet aan de regels houdt omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen (Wvgs, VLG, ADR). Er vinden nu ook geen transport van PFOA meer plaats.