Leidraad risico stoffen voor kinderen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een leidraad opgesteld om risico's van chemische stoffen voor kinderen beter te kunnen beoordelen. De leidraad gaat in op specifieke aspecten van een risicobeoordeling voor kinderen.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren