Landelijke samenwerking brandweer bij grote industriële incidenten

Print     PDF

Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten. Door landelijk samen te werken zijn deze incidenten sneller en effectiever te bestrijden.

Gaspakkenteam

Diverse grote industriële bedrijven in Nederland hebben een eigen bedrijfsbrandweer. Zij beschikken over veel specifieke kennis, kunde en materieel als het gaat om het bestrijden van industriële (transport)branden en hebben bijvoorbeeld een eigen gaspakkenteam of schuimvoorraad. Meerdere brandweerregio’s hebben samenwerkingsafspraken met de bedrijfsbrandweren in hun regio. Maar landelijk zijn er nog geen afspraken voor een bovenregionale inzet. Daar komt verandering in, want er is een landelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Immers, industriële branden of transportongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen overal plaatsvinden.

Samenwerkingsovereenkomst

Op verzoek van de stuurgroep Verkenning samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweren, waarin de overheids- en de bedrijfsbrandweren zijn vertegenwoordigd, heeft het IFV de literatuur over publiek-private samenwerking (PPS) bestudeerd (zie voor het rapport hieronder). Ook zijn de bestaande samenwerkingen in Nederland op dit gebied in kaart gebracht. Daarnaast zijn van sleutelfunctionarissen de wensen rondom PPS geïnventariseerd. Theorie, praktijk en wensen vormen de basis voor een landelijke samenwerkingsovereenkomst tussen Brandweer Nederland, het Platform Industriële Incidentbestrijding en het IFV.

Gevaarlijke stoffen

Binnen het programma '​Grootschalig en Specialistisch Optreden Brandweer Nederland' (GBO-SO) werkt de brandweer inmiddels op verschillende gebieden samen in specialistische teams, bijvoorbeeld op het gebied van technische hulpverlening en natuurbrandbestrijding. Ook op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen wordt gewerkt aan diverse landelijke specialismen. De bedrijfsbrandweren vervullen in de diverse deelprojecten van GBO-SO een belangrijke rol. 

Rapport 'Bovenregionale publiek-private samenwerking brandweer' (IFV)

Bron