Lagere slagingspercentages VCA-examens in 2018 ten opzichte van 2017

Print     PDF
Rubriek

Eind 2017 is het examen basisveiligheid (B-VCA) vernieuwd. In 2018 bleek dat het slagingspercentage was gedaald, blijkt uit cijfers van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Onderzoek laat zien dat de verlaagde slagingspercentages verschillende oorzaken hebben.

Een hiervan is de nieuwe vorm van de vragen, die meer zijn toegespitst op de praktijk. In het examen staan vragen, waarbij de kandidaat de lesstof moet toepassen op een geschetste werksituatie. Dit is soms moeilijker, doordat de kandidaat de werksituatie niet begrijpt, de lesstof niet kan toepassen of moeite heeft met de vorm van de vraag. De vragen zijn daarnaast moeilijk voor kandidaten die van oudsher gewend zijn antwoorden uit hun hoofd te leren.

Wat de opleidingen betreft is er een probleem waar de lesstof nog niet is aangepast aan het vernieuwde examen. Ook de instroom van bijzondere doelgroepen levert soms moeilijkheden op. Denk aan mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, maar wel goed zijn met hun handen. De grotere instroom van buitenlandse werknemers uit landen waar het opleidingsniveau lager ligt, leidt ook tot meer mensen die voor het examen zakken.

‘Het verschuiven van theorie naar toepassing is een uitstekende beweging’, zegt Hans Crombeen, sectorbestuurder van werknemersvereniging FNV. ‘Maar het examen is ook moeilijker geworden door de manier waarop de vragen worden gesteld. Onze leden worden hierdoor geconfronteerd met hun tekstverklarend vermogen in plaats van hun inhoudelijke kennis. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Bron: Stichting Samenwerken Voor Veiligheid