Ladinggas drijft schippers van boord

Print     PDF

Fosfine in een lading zonnebloemschrootpellets heeft een schippersechtpaar met hartklachten op de intensive care van een ziekenhuis doen belanden, meldt onder andere Nieuwsblad Transport. Op zeker tien andere binnenvaartschepen is ook een te hoge concentratie fosfine in het ruim gemeten. Op last van Rijkswaterstaat of de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn de opvarenden van deze schepen enige tijd van boord geweest.

De stof is bedoeld om ongedierte te bestrijden, dat op organische producten afkomt. De herkomst van de fosfine is in dit geval Oekraïne, waar de lading zonnebloemschrootpellets door een zeeschip aan boord is genomen voor vervoer naar Amsterdam. Hier is de lading overgeslagen op binnenvaartschepen. Op een deel hiervan zijn na het onwel worden van het schippersechtpaar te hoge concentraties fosfine vastgesteld.

Bron: Nieuwsblad Transport