Kennis en ervaring delen over gevaarlijke stoffen

MKB'ers die werken met gevaarlijke stoffen, kunnen voortaan terecht op de 'Stoffenmanager Kennis en Community Portal'. Op deze site kunnen zij kennis en informatie uitwisselen over het werken met gevaarlijke stoffen en het gebruik van de Stoffenmanager. Dit softwarepakket stelt bedrijven in staat zelf de risico's en maatregelen in kaart brengen. MKB-bedrijven zijn verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren, ook voor het werken met gevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat blootstelling hieraan binnen bepaalde normen gebeurt.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren