Kamervragen varend ontgassen binnenvaart

Print     PDF

De afgelopen weken is de problematiek van het varend ontgassen in de binnenvaart veelvuldig in het nieuws geweest. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende partijen (CDA, PvdD, SP) Kamervragen en schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Zo vragen zij zich af of schepen uit Duitsland inderdaad naar Nederland komen om hier te ontgassen en dan terugkeren, omdat er in Duitsland wel wordt gecontroleerd op ontgassen door schepen maar in Gelderland niet. Hoe denkt de staatssecretaris dit probleem met Duitsland op te lossen? En is zij bereid om het bevoegd gezag van Gelderland hierop aan te spreken en maatregelen te treffen? 

Handhaving

Ze vragen zich verder af hoe toezicht en handhaving zijn geregeld, nu verschillende provincies een verbod hebben ingesteld in aanloop naar het landelijk verbod. Laat de handhaving op dit moment te wensen over? Hoe vaak is er handhavend opgetreden door inspectiediensten en welke stappen zijn ondernomen bij het constateren van overtredingen? Is de staatssecretaris bereid om capaciteit bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vrij te maken om het varend ontgassen aan te pakken?

Landelijk verbod

En ook over het landelijk ontgassingsverbod zijn vragen gesteld: is het waar dat een landelijk verbod op het varend ontgassen pas in 2020 van kracht wordt? Hoe gaat de staatssecretaris de volksgezondheid en het milieu tot die tijd beschermen tegen blootstelling aan chemicaliën als benzeen? Wil zij spoedig concrete stappen zetten om tot een algeheel verbod te komen in heel Nederland? 

Kamervragen CDA

Kamervragen SP

Kamervragen PvdD

Nieuws

Recente nieuwsberichten over varend ontgassen:
De Gelderlander, 23 oktober: Tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-waal
De Gelderlander, 23 oktober: Nijmegen-moet-installatie-krijgen-tegen-illegaal-ontgassen
AD, 23 oktober: Tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-waal
De Gelderlander, 24 oktober: Benzeen-lozen-op-de-rijn-en-waal-zo-groot-is-het-probleem-en-dit-doen-de-overheden-eraan
Dagblad010, Wie-controleert-tankers-op-giftige-gassen?
De Gelderlander, 24 oktober, Nederland-moet-strenger-controleren-op-lozen-benzeen
De Gelderlander, 23 oktober: SP-arnhem-wil-druk-op-provincie-om-benzeendamplozingen-op-rijn-en-waal-te-stoppen
Sargasso, 25 oktober: Ontgassen-binnenvaart-actuele-stand-van-zaken (artikel over actuele stand van zaken ontgassen). 
AD, 25 oktober: Zorgen-over-lozing-giftig-gas-door-schepen-op-de-waal-bij-zaltbommel

In Gevaarlijke Lading 3-2018 is een artikel verschenen over de Taskforce Varend Ontgassen.