Kamervragen incident tankenpark NAM beantwoord

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over het incident bij het tankenpark van de NAM. Bij het laden van aardgascondensaat naar het schip Curacao is deze stof weggelekt.

Omwonenden

Dijksma stelt dat naar aanleiding van de melding van dit incident de Inspectie Leefomgeving en Transport ter plaatse is geweest. De brandweer heeft bij de bestrijding geconcludeerd dat er geen gevaar voor omwonenenden was. Het toezicht op het laden en lossen van deze opslaglocatie van de NAM naar een binnenschip ligt bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). SodM onderzoekt of NAM de toepasselijke voorschriften van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 29) heeft opgevolgd. In de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VGB) staan de voorschriften voor het veilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen op binnenschepen. ILT voert dit toezicht risicogericht uit. Als de activiteiten niet volgens de gelden voorschriften zijn uitgevoerd, zullen de toezichthouders handhavend optreden.

Opslagtanks

De veiligheid van opslagtanks is in de periode tussen april 2014 tot januari 2016 door SodM onderzocht aan de hand van PGS 29. In het kader van dit project van SodM zijn verschillende mijnbouwlocaties van NAM, waaronder tankenpark Delfzijl geïnspecteerd. Uit de inspectie is voor Delfzijl gebleken dat de tanks overeenkomstig de norm worden onderhouden en geïnspecteerd. Laad- en losprocedures zijn ook vereist volgens PGS 29. SodM onderzoekt of de laad- en losprocedures door NAM zijn gevolgd. Idien nodig ziet SodM toe op het verbeteren van de laad- en losprocedures, aldus Dijksma.