Kamervragen GroenLinks over buisleidingentracé Noord-Brabant

Print     PDF

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een artikel over een beoogd nieuw leidingentracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen door Zuidoost-Brabant (ED, 3 augustus 2018). De partij vraagt naar de precieze stand van zaken rondom dit plan, en de juridische basis van de besluitvorming. Ze vraagt ook naar de reden dat er nu een tracé op tafel ligt dat dwars onder een woonwijk doorloopt, terwijl er al een buizenverbinding is vanuit Limburg naar de Rotterdamse haven (zie kaart op blz. 58 van de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035).

Tags