Jaarboek Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg 2019 verschenen

Print     PDF
Rubriek

Het Jaarboek Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg 2019 is verschenen. Deze editie is op basis van het ADR 2019, met uitzondering van de VLG (daarvan is de nieuwe tekst nog niet beschikbaar).

Dagelijkse praktijk

Dit standaardwerk bedoeld voor diegenen die betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van het aanbieden, laden, vervoeren en lossen van gevaarlijke stoffen. In het Jaarboek vinden zij eenvoudig de benodigde informatie over de voorschriften die op dit vervoer van toepassing zijn. In die zin is het Jaarboek een vertaling van het ADR naar de praktijk.

Per klasse 

De algemene voorschriften van het ADR kunnen worden gevonden in Deel A, en de Nederlandse voorschriften (WVGS, BVGS en VLG) in Deel C. In Deel B zijn de ADR- en Nederlandse voorschriften ook nog eens per klasse opgesomd. Als de klasse bekend is, kan men daar direct de benodigde voorschriften vinden.

Tabellen

Om vast te kunnen stellen of een stof onder de voorschriften valt, zijn de tabellen A (UN-numeriek) en B (alfabetisch) van het ADR volledig opgenomen. Bovendien is er ook nog een alfabetische stoffenlijst in de Engelse, Franse en Duitse taal. Tevens zijn de adressen, telefoonnummers en e-mailadressen opgenomen van de ADR-Staten.
 
Het Jaarboek kan worden beschouwd als een leidraad voor de praktijk; voor verdieping wordt verwezen naar de paragrafen van de originele ADR-voorschriften.

Meer informatie en bestellen

Bron