Inwerkingtreding IMDG Code aangekondigd

In de Staatscourant (2016, 69914) is de inwerkingtreding van de gewijzigde IMDG Code bekendgemaakt. Op 13 mei 2016 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie resolutie MSC.406(96) aangenomen, over de wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Good Code). Deze wijzigingen treden internationaal in werking op 1 januari 2018.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren