'Investeer in kennis over veiligheid en gevaargoed'

Er is een voortdurende inventarisatie nodig van de kennis over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Nederland moet daarnaast deze kennis verkrijgen door investeringen in onderwijs en onderzoek. Samenwerking tussen de verschillende instanties is daarbij onontbeerlijk.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren