Inventarisatie RIVM onderzoeksmiddelen rampen gevaarlijke stoffen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de beschikbare onderzoeksmiddelen geïnventariseerd om bij rampen vrijkomende gevaarlijke stoffen te monitoren en de risico's voor de bevolking te schatten.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren