Internetconsultatie Omgevingsregeling Omgevingswet 

Print     PDF
Rubriek

Verschillende ministeries samen hebben een internetconsultatie uitgezet over de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier algemene maatregelen van bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij om locatiegebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Doel

Het doel van de stelselherziening is om te komen tot een nieuw stelsel met één consistente, bruikbare set aan instrumenten, regels, procedures en normen. Dit nieuwe stelsel moet ruimte geven voor ontwikkeling en moet waarborging bieden voor kwaliteit. 

De consultatie van de Omgevingsregeling bestaat uit drie onderdelen:

  • onderdeel 1 - Ontwerp regeling (tekst)
  • onderdeel 2 - Ontwerp toelichting (algemeen deel & artikelsgewijs)
  • onderdeel 3 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

Betrokkenen kunnen op alle drie de onderdelen van de Omgevingsregeling reageren. Doelgroepen die door de regeling worden geraakt, zijn burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. De consultatie eindigt op 8 maart a.s.