Inspectieproject tankopslag PGS 29 van start

In oktober 2012 gaat het landelijke inspectieproject 'Bedrijven met opslagtanks' van start. Het komende halfjaar krijgen ongeveer 130 BRZO-bedrijven met opslagtanks waar de PGS 29 op van toepassing is, bezoek van een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van de bevoegde gezagen Wabo, de Veiligheidsregio’s en de Inspectie SZW. Het gaat om BRZO-inspecties waarbij de focus ligt op opslagtanks.


Het landelijke project is voorafgegaan door een pilot in het Rijnmondgebied van half augustus tot half september. Tijdens deze pilot zijn bij 12 tankopslagbedrijven controles uitgevoerd.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren