Inspectie zet trein met gevaarlijke stoffen stil in Oldenzaal

Print     PDF

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 9 oktober een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij station Oldenzaal stil gezet. De reden hiervoor is dat de vervoerder vervuilde afsluiters heeft afgedekt met vuilniszakken, om te voorkomen dat de stoffen zouden lekken. Dit is niet toegestaan.

Op het moment dat de trein werd stilgezet was niet duidelijk welke stof zich in de ketelwagens bevond. Naderhand is duidelijk geworden dat het om stookolie ging. Er is volgens de gemeente Oldenzaal geen gevaar geweest voor de omgeving. Wel was er sprake van risico voor het milieu. De wagons worden uiteindelijk geïnspecteerd en schoongemaakt op een station in Nederland. Pas daarna mogen ze weer de grens van Duitsland over. Om welke vervoerder het gaat is niet bekend gemaakt. Evenmin is bekend of deze ook betrokken was bij eerdere incidenten.

Er zijn dit jaar bij Oldenzaal verschillende incidenten geweest met treinen die gevaarlijke stoffen vervoerden. Zo werd het station op 7 juli korte tijd ontruimd. Oorzaak was toen een wagon die volgens de documentatie leeg was, maar die toch styreen monomeer bleek te bevatten. Deze vloeistof druppelde uit de wagon. Het lek werd gedicht, waarna het station weer werd vrijgegeven. Omdat het om een geringe lekkage ging, kwamen er geen gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater terecht.

Bron: RTV Oost