Inspectie SZW zet in op vervanging CMR-stoffen

Print     PDF
Rubriek

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen. Met onze ‘road to zero’ vraagt zij bedrijven om de blootstelling aan die stoffen te verminderen. Sommige stoffen lijken misschien onvervangbaar, maar voor een groot aantal zijn al veilige of meer gezonde alternatieven voorhanden. De inspectie ziet graag dat bedrijven alle CMR-stoffen vervangen door veilige alternatieven. Sterker nog, vervangen is verplicht zolang het technisch en praktisch haalbaar is. Daarbij tellen financiële of economische bezwaren niet mee.

Bewust maken

De Inspectie SZW stelt te helpen bij de vervanging van de CMR-stoffen – waar mogelijk – of het minimaliseren van de blootstelling – als het niet anders kan. Ze ondersteunt bedrijven, gaat in gesprek met leveranciers of werkt met de branche aan gezondere werkwijzen. Ook wil men we de werknemer bewuster maken van de risico’s van stoffen. Met de FNV werkt de inspectie bijvoorbeeld aan een speciale app voor werknemers, vol informatie over het werken met CMR-stoffen. Ook komt er een update van de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen, met daarin specifieke aandacht voor CMR-stoffen.

Als de Inspectie SZW langskomt, moeten bedrijven laten zien dat zij actief hebben gezocht naar vervanging van die schadelijke stoffen. En dat zij echt alle praktische en technisch haalbare maatregelen hebben genomen.