Inspectie SZW gaat in 2020 alle BRZO-bedrijven controleren

Print     PDF
Rubriek

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

Op drie thema’s gaat de Inspectie SZW komend jaar specifiek controleren. Dat zijn het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en controle of het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog up-to-date is.

In Nederland zijn er ongeveer vierhonderd bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

De verschillende BRZO-toezichthouders, zoals omgevingsdiensten, Inspectie SZW, veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat, werken samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig naleven. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd zodat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt.

Bron: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid