Inspectie deelt waarschuwingen uit in Petten

Uit inspecties in 2006 bij bedrijven op de Onderzoekslocatie Petten blijkt dat de naleving van de arboregelgeving op het gebied van werken met kankerverwekkende stoffen nog niet volledig is geïmplementeerd. Dat schrijft minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in een brief aan de Tweede Kamer.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren