Inschrijving CTGG-dag 2018 geopend

Print     PDF

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag. Deze vindt traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag van november, dit jaar op 30 november. U kunt zich nu inschrijven voor dit evenement.

Wijzigingen ADR - ADN - IMDG

De dag staat dit jaar in het teken van de wijzigingen in de vervoersvoorschriften die per 1 januari 2019 in werking treden. Daarnaast staan we stil bij andere recente ontwikkelingen uit de wereld van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo staan de aanpak van druppellekkages op het spoor, de preparatie op incidenten bij de weg en ook het aankomende verbod op het ontgassen van binnenvaartschepen op het programma. Ook uit de wetenschappelijke hoek kunnen we weer interessante onderzoeksresultaten verwachten. Daarnaast is er uiteraard weer voldoende ruimte om te discussiëren en netwerken met vakgenoten.

Doelgroep

De CTGG-dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Deze professional wordt tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken.  

Locatie 

CabFab Den Haag (voormalige Caballero Fabriek)
Saturnusstraat 60, Den Haag

Inschrijven