Implementatie PGS 29 toegelicht

Het ministerie Infrastructuur en Milieu heeft samen met VenJ, SZW, IPO en de BRZO+-partners een brief aan VNO-NCW gestuurd om helderheid te schaffen over de implementatie van PGS 29, de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. De brief betreft de volgende informatie:
- wat de komende jaren van de betrokken bedrijven wordt verwacht,
- invulling vanuit de overheden over de afgestemde VTH inzet en
- welke tijdpaden daarbij worden gehanteerd.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren