ILT-rapport stookolie zeeschepen aan Tweede Kamer aangeboden

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 'Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika' aan de Tweede Kamer aangeboden. De ILT heeft de REACH-administratie gecontroleerd bij een groot deel van de relevante spelers in de Nederlandse brandstofsector. De ILT heeft geconstateerd dat bij het merendeel van de gecontroleerde bedrijven in de periode 2015-2017 sprake was van onvoldoende naleving van REACH. De ILT concludeert dat de partijen in de brandstofmarkt zich onvoldoende realiseren dat alle grondstoffen voor brandstoffen gedurende het gehele handels- en productieproces aan de diverse vereisten van REACH moeten voldoen. Onder meer constateerde de ILT dat veiligheidsinformatiebladen (VIB) vaak van matige kwaliteit waren. Hierdoor kunnen mengsels worden samengesteld die bij op- en overslag en verbranding in motoren een onbekend risico vormen voor mens en milieu, aldus Van Veldhoven.

Weggemengd

In het onderzoek is niet geconstateerd dat stoffen die door een ontdoener als afvalstof zijn afgegeven in brandstoffen zijn weggemengd. Wel waren er enkele gevallen waarin een blendstock die door het betreffende bedrijf werd aangemerkt als REACH-geregistreerd product volgens de ILT niet aan REACH kon voldoen, gezien de  verontreiniging of onduidelijke samenstelling. Zo’n stof moet als afvalstof worden aangemerkt.

Richtlijnen

Als goede ontwikkeling meldt het rapport dat de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB), in overleg met de ILT, is gestart met het opstellen van richtlijnen voor haar leden voor de naleving van REACH. De ILT wil bij de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) komen tot een vergelijkbaar verbetertraject. Daarnaast intensiveert de ILT het gerichte REACH- en afvaltoezicht bij producenten en brandstofhandelaren, waarbij naast administratieve controle ter verificatie chemische analyses verricht worden, zo stelt de staatssecretaris. 

Rapport 'Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika' (Inspectie Leefomgeving en Transport)