ILT: Provincie Zeeland heeft milieutaken Thermphos niet volgens regels uitgevoerd

Print     PDF

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd naar de vergunningverlening en het toezicht van de provincie Zeeland op Van Citters Beheer BV. Dat is het bedrijf dat de sanering uitvoert van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Conclusie is dat de provincie op een aantal onderdelen haar milieutaken niet volgens de regels heeft uitgevoerd. Zo heeft zij toegestaan dat het saneringsbedrijf zijn veiligheidsrapport niet actualiseerde.

Overtredingen

De ILT heeft daarnaast vastgesteld dat de handhavingactiviteiten van de provincie niet steeds leidden tot het opheffen van de overtredingen. Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland hebben bijvoorbeeld wel toezichtmaatregelen getroffen na drie fosforbranden die eind 2015 en halverwege 2016 werden veroorzaakt door het ontbreken van preventief onderhoud. In juli 2017 bleek bij hercontrole dat het preventief onderhoud nog steeds ontbrak.

Thermphos had als hoofdactiviteit de productie van fosfor en fosforzuur. Het bedrijf is in november 2012 failliet gegaan en is na het mislukken van een doorstart door curatoren stilgezet. In 2014 is opdracht gegeven tot sanering. Een deel van de toen aanwezige gevaarlijke stoffen zit nog steeds in de verschillende installaties en moet worden verwijderd. Door het havenbedrijf Zeeland Seaports is het bedrijf Van Citters Beheer BV opgericht dat de sanering van het failliete bedrijf uitvoert.

Veiligheidsrapport

Het gaat hier om een groot-risicobedrijf dat is gebonden aan een strikt regime van regels, net als de betreffende overheid. Zo bepaalt het Brzo dat zogenoemde ‘hoge drempel’- bedrijven een Veiligheidsrapport moeten hebben. Het saneringsbedrijf Van Citters Beheer werkt momenteel op basis van het Veiligheidsrapport van productiebedrijf Thermphos. De ILT stelt dat de risico’s veranderd zijn en dat die opnieuw in kaart moeten worden gebracht, ook risico’s van bijvoorbeeld de sanering voor omwonenden van het bedrijf.

Rapport ‘Interbestuurlijk Toezichtonderzoek Provincie Zeeland inzake Van Citters Beheer BV’ (ILT)