ILT: nog steeds treinen met slechte botseigenschappen op routes gevaarlijke stoffen

Print     PDF

Voor de tweede keer rapporteert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op het gebied van veiligheid op het spoor. De aanbevelingen deed de OvV na twee ernstige ongevallen in 2015 en 2016. Bij de botsing in Tilburg in 2015 rijdt een reizigerstrein van NS Reizigers achterop een stilstaande goederentrein van DB Cargo. In de eerste rapportage zag de ILT dat concrete maatregelen nog genomen moeten worden. Uit het tweede rapport blijkt dat de inspectie positief is over een aantal nieuwe stappen, maar kritisch blijft over  mate waarin wordt samengewerkt.

Botseigenschappen

De inspectie vindt dat sommige acties nog niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. Verdergaande stappen zijn nodig om aan de aanbeveling van de Onderzoeksraad te voldoen. Een voorbeeld hiervan is het rijden van reizigerstreinen met slechte botseigenschappen op plaatsen waar ook goederentreinen met gevaarlijke stoffen rijden. De inspectie verwacht dat er meer wordt gedaan om de kans op een botsing met treinen met slechte botseigenschappen zo klein mogelijk te maken.

De ILT concludeert het volgende ten aanzien van de verschillende aanbevelingen van de OvV:

Aanbeveling 1: operationele aansturing spoorvervoer gevaarlijke stoffen (ProRail en DB Schenker). Richt de aansturing van goederentreinen met gevaarlijke stoffen zodanig in dat geen operationele beslissingen worden genomen die tot toename van de bekende en beheerste veiligheidsrisico’s leiden.

Conclusie ILT. De inspectie heeft vastgesteld dat DB Cargo de werkwijze heeft ingebed in haar procedures van het veiligheidsbeheersysteem. De inspectie constateert dat ProRail met de applicatie Risicoregister Rijwegen een goede stap heeft gezet in de eerste planfase van de dienstregeling.tenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid

Aanbeveling 2: ketenverantwoordelijkheid chemiebedrijven
2a. De chemiebedrijven die als verlader van gevaarlijke stoffen betrokken waren bij de aangereden goederentrein (SABIC, DSM en OCI)6: Geef invulling aan de ketenverantwoordelijkheid door van vervoerders te eisen dat zij bij de operationele aansturing van goederentreinen met gevaarlijke stoffen risico-verhogende beslissingen achterwege laten. Neem dit op in de vervoersovereenkomsten en controleer de naleving ervan.
2b. De brancheorganisaties die het actieprogramma Veiligheid Voorop coördineren: Behandel het transport van gevaarlijke stoffen als onderdeel van de keten-verantwoordelijkheid in het actieprogramma Veiligheid Voorop. Bewerkstellig dat alle chemiebedrijven die optreden als verlader bij het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen invulling geven aan aanbeveling 2a.

Conclusie ILT. SABIC, OCI Nitrogen en AnQore hebben in lijn met aanbeveling 2a kort na het incident met DB Cargo (aanbeveling 1) besloten geen operationele wijzigingen meer door te voeren in het laatste uur voor vertrek. DB Cargo borgt dat omdat zij het operationele proces uitvoert voor deze organisaties op het emplacement Chemelot. Hierdoor heeft de inspectie de actieve monitoring beëindigd (§2.1).
De inspectie constateert dat VNCI en CTGG zich vooral richten op technische maatregelen. De inspectie zou graag zien dat VNCI en CTGG zich meer gaan richten op ketenverantwoordelijkheid.

VGS-routes

Aanbeveling 4: botscompatibiliteit reizigerstreinen in relatie tot spoorvervoer gevaarlijke stoffen (NS Reizigers). Beoordeel van alle relevante typen reizigerstreinen de botscompatibiliteit ten opzichte van goederenmaterieel. Zet treintypen met slechte botscomptabiliteit niet in op routes die zijn aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Conclusie ILT. De inspectie blijft vinden dat de NS de afweging die op basis van het diepgaande en volledige onderzoek te beperkt is gedaan (zie jaarrapportage 2017). Er zijn weinig ontwikkelingen om risico’s met slecht botscompatibel materieel in de dienstregeling te verkleinen. De inspectie vindt hetwel positief dat de NS heeft besloten om eerder dan geplant de loc-1700 niet meer te gebruiken. Hierdoor verdwijnt een deel van het slecht botscompatibele materieel uit de dienstregeling.

Rapport 'Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid' (ILT)