ILT monitort uitvoering OvV-aanbevelingen spoorongevallen

Print     PDF

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is positief over de uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) door de partijen die betrokken waren bij twee ernstige ongevallen op het spoor. Zij moeten echter wel een verdiepingsslag maken en diverse maatregelen verder uitwerken. Dat staat in het onderzoeksrapport van de ILT over de monitoring van de OvV-aanbevelingen. De komende periode houdt de inspectie de voortgang in de gaten.  

Kop-staartbotsing

De twee ongevallen waren een kop-staartbotsing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen door een reizigerstrein bij Tilburg (2015) en een aanrijding van een hoogwerker op een overweg bij Dalfsen (2016). Bij de botsing in Tilburg rijdt een reizigerstrein van NS Reizigers achter op een stilstaande goederentrein van DB Cargo. Door de botsing ontstaat lekkage aan de achterste wagen van de goederentrein, die gevuld is met gevaarlijke stoffen. Acht personen raken gewond. De aanbevelingen van de OvV na onderzoek van het ongeluk variëren van het veiliger vervoeren van gevaarlijke stoffen via aparte sporen en het vergroten van de botscompabiliteit tot het voorkomen van last-minute-wijzigingen bij speciaal vervoer.

Concrete maatregelen

De ILT concludeert dat een aantal van deze aanbevelingen nog omgezet moeten worden in concrete maatregelen; daar houdt de inspectie toezicht op. Het gaat hierbij om een gecoördineerde inzet van vervoerders en expediteurs voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor.

Rapport 'Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid' (ILT)