ILT: meer meldingen incidenten vgs

Print     PDF

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. De ILT heeft een factsheet opgesteld over deze trend en de oorzaken van incidenten.

Minder schroom

De ILT heeft in 2016 129 meldingen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ontvangen. Dat waren er in 2015 116 en in 2014 73. Over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen waren er 56 meldingen, tegen 44 in 2015 en 24 in 2014. De relevante branches hebben minder schroom om meldingen te doen, zo constateert de ILT.

Incidentonderzoek

Na een melding kan de ILT besluiten een incidentonderzoek in te stellen. Door het achterhalen van de oorzaken en gevolgen van incidenten kan worden opgetreden tegen de verantwoordelijken en kunnen structurele problemen inzichtelijk worden gemaakt. Dit om herhaling te voorkomen. In 2016 heeft de ILT 43 keer een incidentonderzoek ingesteld. In 24 van de gevallen betrof dit een onderzoek naar reservoirwagens. Bij tien objecten ging het om tankcontainers. Vijf maal betrof het verpakkingen, in vier gevallen tankopleggers. Met name de veelvuldige lekkages van reservoirwagens hebben de aandacht van de ILT. Ook het aantal incidentonderzoeken stijgt: in 2015 waren dat er 17 en in 2014 slechts negen.

Afsluiters

Uit onderzoeken in 2016 is gebleken dat de lekkages voornamelijk ontstaan door slecht functionerende afsluiters. Dit vindt zijn oorsprong in verkeerde, verkeerd geplaatste en versleten pakkingen. Daarnaast blijft het menselijk falen een grote rol spelen bij incidenten. Dit komt onder meer door een soms beperkte invulling van opleidingen en door gebrekkige laad- en losprocedures.