ILT maakt werkinstructie vervoer onbekende illegale chemicaliën

Print     PDF
Rubriek

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een werkinstructie verspreid voor het vervoer van onbekende chemicaliën afkomstig van dumpingen of illegale laboratoria. Op deze plekken worden regelmatig volle en lege verpakkingen met chemicaliën aangetroffen. Aan deze verpakkingen is niet zichtbaar wat de inhoud is. 

Classificeren en verpakken

De betrokken partij die de opdracht geeft voor de verwijdering (gemeenten, waterschappen, etc.), heeft volgens de geldende wet- en regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen de plicht om vóór de afvoer de aangetroffen chemicaliën te classificeren, te verpakken, etc. De ILT heeft gezocht naar een praktische oplossing, waarbij het vervoer vanaf de vindplaats naar een plaats van een vergunde inzamelaar, zo veilig mogelijk plaatsvindt. Bij deze inzamelaar kunnen de chemicaliën veilig verder verwerkt worden en conform de wet- en regelgeving worden afgevoerd.

ADR

Voor dit vervoer heeft de ILT een werkinstructie opgesteld, die bestaat uit negentien voorwaarden, veelal afgeleid van het ADR. De werkinstructiegaat per direct in, waarna er tot 1 september 2019 waarschuwend wordt opgetreden. Daarna zal er bij overtreding een proces-verbaal worden opgemaakt.

Brief 'Werkinstructie inzake het vervoer van onbekende chemicaliën afkomstig van dumpingen of illegale laboratoria'