ILT informeert over problematiek transporttanks en tankcontainers

In oktober vorig jaar had de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eigenaren en exploitanten van transporttanks/tankcontainers in Nederland een brief gestuurd. Daarin gaf de inspectie aan een aantal overtredingen te hebben geconstateerd bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in transporttanks of tankcontainers. Zo waren deze gekeurd door een instantie die daartoe niet bevoegd was. Inmiddels heeft de ILT een vervolgbrief verstuurd. Daarin geeft ze aan dat de bevoegde instantie in Noorwegen de tot nu toe uitgegeven certificaten als geldig te accepteren.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren