IFV richt landelijke vliegorganisatie voor brandweerdrones op

Print     PDF
Rubriek

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft de oprichting van een vliegorganisatie voor drones bekrachtigd. Het Instituut Fysieke Veiligheid beheert het zogeheten Operationeel Handboek, waarin alle scenario's staan waarbij de brandweer gebruik mag maken van drones. Dit betekent dat het IFV over de landelijke vergunning voor het vliegen met drones door de brandweer beschikt met daaraan gekoppeld de nodige ontheffingen. Met de vliegende regio's zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat ze blijven voldoen aan de eisen. Er zijn nu vier nu vier brandweerregio's die drones gebruiken, namelijk Haaglanden, Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Twente.

‘We kunnen nu ook stappen gaan zetten in de kwaliteit en doorontwikkeling van dit brandweerspecialisme’, zegt IFV-directeur IJle Stelstra. ‘De ontwikkelingen op het gebied van drones gaan razendsnel en de mogelijkheden van de inzet ervan voor de brandweer zijn oneindig. Drones kunnen helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van incidenten. Het IFV vervult hierbij nadrukkelijk ook een verbindende rol. We zetten in op een collectieve landelijke organisatie, gericht op alle veiligheidsregio's. Zo kunnen we de krachten bundelen en dat is noodzakelijk om mee te kunnen doen!’

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid