IFV publiceert rapportage over veiligheid waterstof als brandstof

Print     PDF
Rubriek

Recentelijk is de rapportage verschenen ‘Waterstof als brandstof voor voertuigen; Aandachtspunten ten behoeve van veiligheid’ van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het onderzoek aan de basis van deze publicatie had als doel het verkennen van veiligheidsaspecten rondom het gebruik van waterstof als brandstof in voertuigen en het aandragen van aandachtspunten op deze onderwerpen. 

Handelingsperspectieven

De veiligheidsaspecten hebben betrekking op zowel eigenschappen van waterstof (al dan niet in toegepaste vorm) als handelingsperspectieven voor de brandweer. De publicatie kan fungeren als kennisdocument (mei 2018) voor hulpverleners en kan tevens dienen als motivatie om waterstofveiligheid naar een hoger plan te tillen. De PGS 35 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen gaat over ‘Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’.