IFV heeft blusinstructies bij vuurwerk onderzocht

Print     PDF
Rubriek

In opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid heeft het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoek gedaan naar de blusinstructies bij vuurwerk. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar. Het onderzoek gaat onder andere over de verschillende opvattingen van deskundigen over het gebruik van water bij de bestrijding van vuurwerkbranden, over de in ons omringende landen geldende voorschriften voor het blussen van vuurwerkbranden en een advies over aanpassingen in de Operationele Handreiking Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Om tot een advies over het eventueel aanpassen van de handreiking te komen, heeft het IFV gesproken met vijftien deskundigen en de voorschriften voor het blussen van vuurwerk in zeven omringende landen onderzocht. Ook zijn er twee casestudies uitgevoerd om de bruikbaarheid van de handreiking in de praktijk te toetsen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek adviseert het IFV om de Operationele Handreiking Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen op een aantal punten aan te passen.

Het onderzoeksrapport is aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met twee andere onderzoeken rondom vuurwerk die zijn uitgevoerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid en het RIVM.

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid